Kultúra, szokások, viselkedé

Kultúra, szokások, viselkedés

 

Tekintse meg a Tour Egypt havi témáját:

 

KULTÚRA

 

Egyiptom egy közel-keleti ország közel-keleti szokásokkal. Akát muszlimok, akár koptok, az egyiptomiak mélyen vallásosak, vallásos szokások és hagyományok alapján élik az életüket. Ezt mélyen átélt hittel kombinálva valódi kötelezettséget jelent az egész család számára. Minden családtag felelÅ‘s a család egységéért és más családtagok viselkedéséért, egy olyan környezetet hozva létre ezzel, ami minden nyugati számára irigyelt. A végeredmény az, hogy Kairó minden európai nagyvárosnál biztonságosabb.

 

A mikor a nyugatiak Egyiptomba jönnek, akár csak kirándulóként, gyakran mélyen elÅ‘ítéletesek az országgal szemben. A nézÅ‘pontjukat, amelybÅ‘l az arabokat és az egyiptomiakat szemlélik, általában a média történetei által sulykolt, túlzó történetek határozzák meg, ami sokszor köszönÅ‘ viszonyban sincs a valósággal. A turisták gyakran Å‘szintén meglepÅ‘dnek a vendégszeretÅ‘, barátságos, kedves fogadtatáson, és jó emlékekkel, kellemes érzésekkel térnek haza, ha Egyiptomra és az egyiptomi népre kell gondolniuk.

 

Az egyiptomiak az iszlám vallás és szabályai által meghatározott környezetben nÅ‘ttek fel, egyolyan zárt struktúrában, ahol a saját döntéslehetÅ‘ség kissé korlátozottabb– egy külföldinek sokszor túl nehéz mindezt megérteni és felfogni. Pedig pont az erkölcsi és mindennapi szabályoknak ez a gyakorlása teszi az egyiptomiakat olyan bájos és kedves vendéglátókká. De a szabályok mély és valódi megértéséhez, és vendéglátóid megismeréséhez igazán örömmel látott vendégnek kell lenned Egyiptomban. 

VALLÁSOS MEGSZORÍTÁSOK, TILALMAK

 

Annak ellenére, hogy a muszlimok nem isznak alkoholt, nem feltétlenül illetlen a társaságukban lévÅ‘ más vallásúaknak egy kis, ésszerű mennyiség elfogyasztása. Amennyiben kétségei támadnak, inkább kérdezzen! Az alkohol tilalma mellett a vallásos törvényeket betartók számára tiltott mindenféle drog használata, és disznóhús fogyasztása, ami tisztátalannak tartanak. Ez kiegészül még a nyíltan szexuális tartalmú magazinok, képek, fotók, videók és felvételek tilalmával, nézésük, terjesztésük, tárolásuk is illegális, és azonnal elkobzás alá kerülnek.


 

Jusson eszébe, hogy a hittérítés bármilyen formája tiltott Egyiptomban! Azokat a külföldieket, akik aktív hittérítÅ‘ munkát végeznek az országban, távozásra szólítják fel, vagy akár ki is tilthatják. Az egyiptomiak nagy része mélyen hívÅ‘, vallásos ember, legyen szó koptokról, vagy muszliomkról

 

 

Erkölcsi kódex

 

Egyiptomban erÅ‘sen megkülönböztetett módon bánnak a nÅ‘kkel, a külföldi nÅ‘kkel pedig még inkább. A tömegközlekedés például nemek szerint szegregált. A nÅ‘knek a többi nÅ‘vel egy kocsiban kell utaznia, ami általában egy kicsit rövidebb, mint a férfiaké. A buszjáratokon lehet, hogy a vezetÅ‘ kéri meg Å‘ket, hogy üljenek a gépjármű elejére, a többi nÅ‘ közé. A metrókon pedig általában egy külön kocsit tartanak fenn a hölgyeknek.

 

A férfiak számára az etikett súlyos megsértésének számít, ha szóba elegyednek egy ismeretlen egyiptomi nÅ‘vel. Ne felejtse el, hogy a legtöbb egyiptomi család Å‘s tradíciók szerint él, ezért bármilyen kapcsolat az egyiptomi hölgyekkel szigorúan tiltott!


 

 

TÁRSADALMI SZABÁLYOK

 

Az egyiptomiak általában hihetetlenül szívélyesek, és akármilyen elfoglaltságukat félreteszik azért, hogy segítsenek a turistáknak, útbaigazítsák Å‘ket, és válaszoljanak kérdéseikre. Az egyiptomiak beszélgetés közben nem tartják tiszteletben a személyes teret, vagy legalábbis nem annyira, mint nyugaton szokás, ezért ne döbbenjen meg, ha beszélgetÅ‘társa néhány centire öntÅ‘l áll meg. Emellett az is gyakran elÅ‘fordul, hogy más egyiptomiakat is odaint, és arabul, egymás között, esetleg kissé emeltebb hangon beszélik meg a kérdést, de ez mindössze a vitakultúra része az országban, és csak a kérdés pontosabb megválaszolására irányuló szándékot takarja.


 

 

Meghívások

 

Ha egy egyiptominak felajánlanak valamit, vagy meghívást kap, elÅ‘ször vissza fogja utasítani. Ugyanezt ajánljuk, hacsak nem olyan környezetben tartózkodik, ahol hozzászoktak a nyugati Å‘szinteséghez és egyenességhez. Amennyiben a házigazda komolyan gondolta a meghívást és Å‘szinte örömmel látja Önt otthonában, meg fogja ismételni a felhívást. Ha meghívást kapott egy otthonba, különösen a kis falukban, és vissza kellett utasítania bármilyen indokkal, a házigazda általában azt az ígéretet próbálja meg vendégébÅ‘l kicsikarni, hogy a közeljövÅ‘ben, vagy amikor újra arra jár, megtiszteli a ház lakóit egy közösen elköltött étkezéssel.

 

Ha elfogadta meghívást, feltétlenül jelenjen meg a megbeszélt idÅ‘pontban a vendégségbe, különben az egyiptomi házigazda ezt szociális merényletnek fogja értelmezni maga ellen. Ha nem érkezik meg, vagy késik, magatartásával megalázza a házigazdáját. A meghívást és a kellemesen eltöltött idÅ‘t úgy viszonozhatja, ha szeretné, hogy Ön is meghívja vendéglátóját egy egyiptomi étterembe. Ez egy általánosan elfogadott gyakorlat.


 

 

Baksheesh (borravaló)

 

 

Semmi esetre se kínáljon fel borravalót szakembereknek, üzletembereknek, vagy olyanoknak, akiknek társadalmi helyzete az Önével egyenlÅ‘ vagy magasabb. Komolyan elítélhetik és megszólhatják egy ilyen hiba miatt.


 

 

NÅ‘k

MielÅ‘tt a hírse egyiptomi feminista aktivista, Hoda Shaarawi nyilvánosan megszabadult volna sajátjától, a fátyol nem csak a muszlim hitű, hanem a kopt vagy zsidó közép,- illetve felsÅ‘osztálybeli asszonyok és nÅ‘k mindennapi viseletének része volt. Bár 1935-ig nem lehetett túl sok fátylat látni az országban, utána viszont sebesen elterjedt. Szíriában, Jordániában még további harminc évig a divat része volt, és az arab félsziget több országában is kötelezÅ‘ viselet.


 

Manapság Egyiptomban azok hordanak kendÅ‘t, akik hangsúlyozni akarják iszlám hitüket, és kegyességüket. A dolgozó nÅ‘k pedig amiatt részesítik elÅ‘nyben a kendÅ‘ viselését, hogy elkerüljék a férfiak kellemetlen verbális, esetleg testi közeledését.


 

Az 1930-as évektÅ‘l napjainkig, az egyiptomi nÅ‘k tevékenyen részt vállalnak az üzleti életben és szakmákat is tanulnak. Az 1965 júliusában zajló forradalomnak, és a forradalom következtében kialakuló szociális változásoknak köszönhetÅ‘en Egyiptom azzal büszkélkedhet, hogy egyre több nÅ‘i orvos, fogász, ügyvéd, professzor, diplomata és más magasan képzett értelmiségi dolgozik, nem csak az országban, hanem az Amerikai Egyesült Államokban, illetve az európai és skandináv államokban is.


 

 

Egyedül utazó nÅ‘k

 

Egyiptomban biztonságban vannak az egyedül utazó nÅ‘k, bár szokatlan és emiatt megjegyzendÅ‘ látvány a helyieknek, fÅ‘leg a kisebb városokban és településeken. Mindemellett, ha bármilyen problémája akad, forduljon bizalommal a rendÅ‘rséghez, vagy bármelyik is bolt, trafik tulajdonosához.

 

Nagy valószínűséggel senki nem fog leszólítani egy egyedül utazó nÅ‘t, de elÅ‘vigyázatosságból érdemes az elhagyatott területeket kerülni. Bár a legtöbb beszélgetés ártatlan, vagy ártalmatlan, ne fogadjon el meghívást, és ne reagáljon az idegenek közeledésére.


 

 

 

A LÁTOGATÓK FELELŐSSÉGEI ÉS KÖTELESSÉGEI

 

Mecsetek látogatása

Az idegenforgalom szempontjából fontosabb mecsetek nyitva állnak a látogatók elÅ‘tt, kivéve, amikor közös vallási alkalom van ( a legfontosabb a pénteki nap, ilyenkor szinte egész nap zárva tartanak a turisták elÅ‘tt). A kisebb mecsetek általában nem látogathatóak. Ne feledkezzen meg arról, hogy míg a nyugati, keresztény templomok Isten házai és istentiszteletre szolgálnak, a mecsetek ennél sokrétűbb jelentÅ‘séggel bírnak, mindenek elÅ‘tt egy gyülekezési, találkozási pontként az iszlám hitközösség életében. Ha nem talál errÅ‘l más információt a helyszínen, a jegyek általában 3 és 6 egyiptomi font körüli összegbe kerülnek. A mecsetek, mauzóleumok és madraszák összes látogatójának le kell vennie a cipÅ‘jét.

A legtöbb muszlim harosnyában, vagy zokniban sétál a mecsetek kÅ‘padlóján, de a turisták számára bérelhetÅ‘ek vászonmamuszok. Illik fél vagy egy fontnyi borravalót adni annak, aki ezt segít feladni az utazók lábára. A nÅ‘knek el kell fedniük a csipasz karjaikat,és vállukat, mielÅ‘tt belépnek egy vallásos épületbe.

A Citadellában és a Nagy mecsetben a vászon mamuszok ára 5 egyiptomi font, vagy 1 USA dollár.


 

Bűnözés és drogok

A bűnözés Egyiptomban szigorú vallási elÅ‘írások és buzgó vallásgyakorlás miatt gyakorlatilag nem létezÅ‘ fogalom, és szinte kizárólag családon belüli perpatvarokra, ellenségeskedésekre korlátozódik. Mindemellett a turisták által sűrűn látogatott területeken zsebmetszÅ‘k és kisebb tolvajlások elÅ‘fordulhatnak, ezért legyen óvatos, figyeljen csomagjaira, és ne felejtse el, hogy a segítÅ‘kész idegenforgalmi rendÅ‘rök minden környéken ott vannak. A nÅ‘k is legyenek óvatosak, és ha egyedül vannak, kerüljék a kihalt, eldugott területeket. A drogárusoktól és gyógyszernepperektÅ‘l tartsa távol magát, saját gyógyszereit pedig tartsa a szobájában, így nem lesz semmi probléma.

 

Utoljára frissítve: 2011 április 23.