Modern egyiptomi kultúra

Modern egyiptomi kultúra

Tekintse meg teljes Utazási kalauzunkat még több kulturális információért.

 

Adam Henein írta Lara Iskander

 

Adam Henein egyike Egyiptom legjobban ismert m?vészeinek, és az Aswani Nemzetközi Szobrászati Szimpózium elnöke.

 

Arab zene írta David Scott

 

A zene a kezdetekt?l fogva az egyiptomi kultúra meghatározó része volt.

 

Ahmed Askalany's csodálatos pálmái írta Heba Fatteen BizzariAz installációk a m?vészi önkifejezés egyre gyakoribb és megszokottabb formájává válnak. Ahmed Askalany installációit lehet, hogy van, aki népm?vészeti munkaként értelmezi, de ez nem teljesen igaz, mivel nincs m?vészi hagyománya Egyiptomban annak, hogy állatokat vagy emberi alakokat fonjanak pálmalevelekb?l. Askalany az els? m?vész, aki megpróbálkozott ezzel, mivel szül?faluja a fels?-egyiptomi Qena híres a helyi kosárfonó mesteremberekr?l, ahol erre az általa is használt alapanyagra épül a kisipar. A pálmalevelek hosszanti irányban er?s rostokból állnak, és vízszintesen tagoltak.

 

Egy beduin vacsora a Sínai-félszigeten írta Julia Kaliniak

 

Az Egy beduin vacsora a Sínai-félszigeten cím? cikkünk többr?l szól, mint ételekr?l és gasztronómiáról. Egy kulturális eseményr?l ír, amelyb?l rengeteget lehet tanulni, és néha maga az odavezet? út is feledhetetlen élményeket tartogat.

 

Kairó a használt könyvek aranybányája, és a régiségek kincseskamrája írta Dr. Maged El-Bialy

 

A Soor El-Azbackaya környék jól ismert könyvesboltos negyed Attabában, Kairó belvárosa mellett. Majdnem minden beszélt nyelven, minden valaha kiadott könyv megtalálható a kis boltocskák, és bódék mennyezetig zsúfolt polcain, a kérdés csak az, a keresett példányt megtalálja-e a készséges antikvárium-tulajdonos.

 

Gyermekek a modern Egyiptomban írta Catherine C. Harris

 

A modern Egyiptomban és az Amerikai Egyesült Államokban él? gyermekek élete között rengeteg a közös vonás. Ugyanúgy megkövetelik t?lük, hogy iskolába járjanak, tartsák be a családi szokásokat, emellett pedig gyorséttermi ételeket esznek, és igyekeznek lépést tartani a divattal, akárcsak az amerikai gyerekek. Emellett pedig, ha közelebbr?l megnézzük az egyiptomi gyerekek életét, olyan különleges, egyedi vonásokat, szokásokat fedezhetünk fel, ami csak rájuk jellemz?. Mit néznek az egyiptomi gyerekek a televízióban? Milyen zenét hallgatnak az egyiptomi gyerekek a legszívesebben? Hogyan töltik legszívesebben a szabadidejüket egyedül, egymás társaságában, vagy a szüleikkel?

 

Áttekintés az egyiptomi kopt kereszténységr?l, a kopt keresztények helyzetér?l,írta Lara Iskander and Jimmy DunnA „kopt” kifejezés az arab „gibt” illetve „gybt” szóból származik. Szó szerinti jelentése: egyiptomi. Az arabok, miután elfoglalták Egyiptomot 641-ben, a helyieket „gybt”-nek nevezték el, a görög „egyptos” illetve „egypt” kifejezés nyomán. A görög „Egyptos” kifejezés pedig az ?si egyiptomi szóból, a „Hikaptah”-ból ered (Ha-Ka-Ptah) ,amely Memphis, Egyiptom ?si f?városának egyik neve volt. A kortárs, hétköznapi használat szerint a „kopt” kifejezés kereszténység egyiptomi ágának képvisel?it jelöli. Napjainkban a koptok Egyiptom lakosságának körülbelül 13-15%-át teszik ki, és nem különböznek etnikailag a többi egyiptomitól, mivel teljesen integrálódtak a modern egyiptomi társadalomba.

 

Csodálatos Sz?z-Mária-jelenés Egyiptomban az 1960-as években írta Amargi

 

Amíg egész amerika a chicagói zavargásokra, vagy a vietnami él? közvetítésekre figyelt, vagy próbálta megérteni és megjegyezni a Watergate- ügyet, több tízezer ember látta a piramisok földjén, Egyitpomban megjelenni Sz?z Máriát, Jézus anyját egy, a Szent Család egyiptomi menekülésér?l elnevezett templom felett.

 

Egyiptomi arab nyelv írta Ismail Abaza

 

A legtöbb látogató, aki Egyiptomba utazik,nem találkozik nyelvi problémákkal, vagy megértési nehézségekkel, ugyanis az iskolázott egyiptomiak nagy része több nyelven is beszél.

 

Egyiptomi konyha írta Joyce Carta

 

Mint minden, különböz? nagy tájegységek között fekv?, kevert kultúrában, az egyiptomi konyha is válogatott alapanyagokból és terményekb?l választotta ki azokat az összetev?ket, amikre az ott él?knek, ízlésüket és táplálkozási szükségleteiket tekintve szükségük van.

 

Egyiptomi hajj festészet írta Sonny StengleA hajj, avagy a mekkai zarándoklat az iszlám alappilléreinek, legf?bb kötelességeinek egyike, és emellett az egyik legfelemel?bb spirituális, lelki tapasztalat, amelynek gyökerei egészen Ábrahámig nyúlnak vissza, és közel hozzák egymáshoz a muszlimokat a világ minden tájáról, korra, származásra, vagy nyelvre való tekintet nélkül. A hetedik század óta a hajj, avagy a mekkai nagy zarándoklat a mélyen vallásos muszlimok életcélja az egész világon.


 

Az egyiptomi középosztály írta Jimmy Dunn

 

A legtöbb Egyiptomba utazó turista számára az egyik legérdekesebb tapasztalatot az ország középosztályával való találkozás jelenti, ami roppant érdekes szegmense a népességnek. Ezek azok az egyiptomiak, akik láthatóan keblükre ölelnék az egész világot, számosan vannak és gontos a jelenlétük, m?veltek, tájékozottak és jól informáltak. Idegenvezet?kként, utazási adminisztrátorként, technikai és m?szaki szakemberekként, kormányzati hivatalnokokként, bolttulajdonosokként, m?vészekként, újságírókként és mérnökökként, doktorokként vagy bankárokként dolgoznak. Nem nehéz összefutni velük, telefonjaikkal és csillogó-villogó új autóikkal a Mc'Donaldsokban vagy az új építés?, hatalmas plázákban. Gyakran lehet látni ?ket, ahogy egy kávé fölött cserélik ki politikai nézeteiket, vagy tárgyalnak üzletr?l, vagy ahogy az éjszakai mulatókban divatról, esetleg a legújabb mozifilmekr?l beszélgetnek.


 

Egyiptomi Porcelán Központ- Az egyiptomi és nemzetközi m?vészek új bemutatóterme az Egyiptomi kormány nyilatkozata alapján

 

Az Egyiptomi Porcelán Központ a kultúra és m?vészet új jelz?fénye, ami segít a tehetséges m?vészeknek, kutatóknak és el?adóknak abban, hogy az áttekinthetetlenül hatalmas egyiptomi örökség kultúrkincsei között kutassanak és alkossanak, hangsúlyozva és felszínre hozva a modern kultúra és a régmúlt emlékeinek azonosságát, és a hagyományos, id?tlen értékeket figyelemben tartsák, felélesszék. A Központ kiemelten támogatja és felel?sségének érzi a tradicionális egyiptomi kézm?vesség támogatását és újrafelfedezését.

 

Az egyiptomi menyegz? írta Dr. Maged El-Bialy

 

Talán felteszi magának a kérdést, miért szentelek egy teljes cikket az egyiptomi esküv?knek. Talán arra gondol most, hogy egy egyiptomi esküv? ugyanolyan, mint a világ többi részében tartott, összes többi esküv?, de biztosíthatom arról, hogy ez nem igaz. Az egyiptomi esküv? egy igen különleges, történelmi hagyományokra épül? ceremónia. Ez az egyiptomi n?k legfontosabb, legjobban várt eseménye egész életükben. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg érdekes, ?si szokásokkal telet?zdelt esküv?i szertartás van az egész világon, de az egyiptomi rituálét a generációkról generációkra továbbadott tudás formálta, egészen a fáraók ideje óta. A nyugatiak számára az egyiptomiak lelkesedése, önfeledtsége és a hatalmas fesztiválok magával ragadó hangulata egyszer?en bámulatos.

 

Eid: Az id?sek és fiatalok ünnepeírta Mohamed Osama

 

A kifejezés: „eid” egy arab szó, ami fesztivált, ünnepséget, folyamatos, el nem múló boldogságot jelent. Az iszlámban két eid nevezet? f? ünnep van, az "Eid al-Fitr" (a böjt megtörésének ünnepe), ami a Ramadán hónapját lezáró ünnepséget jelöli, és az "Eid al-Adha" ami a hajjal, a mekkai zarándoklattal függ össze, és megemlékezik Ábrahámról, aki Ismail próféta helyett egy bárányt áldozott fel.

 

Az iszlám dióhéjban írta Seemi AhmadIslam

 

Mind a kereszténység, mind a zsidó vallás gyökerei Ábrahám prófétától eredeztethet?, és jelenleg az iszlámmal együtt ez a három leger?sebb és legtöbbek által gyakorolt monoteista vallás világszerte. Az iszlám önuralmat és fegyelmet hirdet, és mélységesen elítéli az er?szakot, fanatizmust, terrorizmust, leigázást és elnyomást. Az igazán mélyen hív?, vallásos muszlimok, akik a Korán törvényei szerint élnek, toleránsak, adakozóak, kemény munkára ösztönzik magukat és könnyedén együttm?ködnek másokkal.

 

Kuseri írta Heba Fatteen BizzariKépzelje csak el, egy fogásban a tésztát, rizst, lencsét, babot, hagymát, fokhagymát, lóbabot, végezetül mindezt csiliszósszal leöntve. Talán horrorisztikusnak t?nik az ötlet, a kuseri azonban az egyiptomiak egyik kedvenc eledele. A kuseri hagyományos egyiptomi étel, amit spagettib?l, makaróniból, rizsb?l, fekete lencséb?l, lóbabból, fokhagymaszószból, és csíp?s, csilis paradicsomszószból f?znek, majd liszten pirított vöröshagymával tálalnak. Utcai árusoknál a legfinomabb, étteremben vagy otthon elkészítve nem nyújtja ugyanazt az élményt és ízvilágot.

 

A krétai ház legendája írta Dr. Maged El-Bialy

 

A krétai ház jól ismert Egyiptomban, és az országon kívül is, mivel itt forgatták „A kém, aki szeretett engem” cím? James Bond film egyik nagyjelenetét, amelyben gyilkosság is történt. Maga az épület az Ibn Toulon mecset mögött helyezkedik el Kairó történelmi negyedében, és 70 éve múzeumnak nyilvánították.

 

Csodálatos Melokiyah írta Mary Kay RadnichAfrika északkeleti sarkában való elhelyezkedésével Egyiptom egy valóságos átkel?, mind kulturális, mind geográfiai értelemben két nagy földrajzi terület és civilizáció, a Közel-Kelet és Észak-Afrika között. Kevés olyan fogás van, ami tipikusan csak Egyiptomra jellemz?. Az egyik helyi különlegesség a melokiyah néven ismert zöld növény, és az abból készült ételek.

 

El Misaharaty: A ramadani dobosok írta Heba Fatteen BizzariA Ramadan hónapjához kapcsolódó különleges szokások és tradíciók között van egy különleges, misztikus hagyomány. A Misaharaty (Musaharati) egyike a leg?sibb, legmélyebben gyökerez? szertartásoknak a ramadani böjt ideje alatt. Az El Misaharaty annak a személynek a neve, aki az utcákon sétál és dobszóval figyelmezteti az ünnepl?ket, hogy ébredjenek fel, és fogyasszák el Sohor nev? étkezésüket, amely a napi böjt kezdete el?tti utolsó alkalom, hogy ételt vehetnek magukhoz, és közvetlenül az els? reggeli imát el?zi meg. Manapság ez az ?si szokás elt?nni látszik. El Misaharaty kísérete mindig gyermekekb?l áll, akik körülötte futkároznak, segítenek a dobját ütni, és a nevén szólítják.

 

Modern egyiptomi épületek az Egyiptomi Kormány nyilatkozata alapján

 

A modern egyiptomi építészet remekeinek vázlatos áttekintése.

 

Modern egyiptomi fazekasság és kerámiam?vészet az Egyiptomi Kormány nyilatkozata alapján

 

A modern egyiptomi kerámiam?vészet és fazekasság vázlatos áttekintése.

 

Moulidok! írta Lara IskanderA „Moulid" kifejezés az arab nyelvben születésnapot jelent, ünnepként pedig egy szent személynek való tiszteletadást. Mind a keresztények, mind a muszlimok megünneplik Egyiptomban a hitük szerint szent embereket. Annak ellenére, hogy a legtöbb moulid muszlim, több kopt szentet is hasonló ünneplésben részesítenek. Májustól októberig, a kopt moulidokat ünneplik a Nílus deltájától kezdve egészen Assyut környékéig. Az iszlám moulid ünnepek pontos idejét a muszlim holdkalendárium írja el? pontosan. A moulidok megülése sok muszlim szerint nem tartozik az egyház eredeti el?írásai közé, inkább egy vallási alapokon nyugvó népszokás, ami rendkívül népszer? az iszlám gyakorlói között.

 

Kurna titkai írta Sonny Stengle

 

Közel nyolcezer olyan fellahin, földm?ves, vagy szegény van, akik a Nílus mellett, a Luxor közelében lév? Kurnában élnek. Házaikat, kunyhóikat az ?si sírkmarákban, vagy közvetlenül mellett, felette építették fel – ami azt jelenti, hogy nyolcezer ember él, gyakorlatilag a régmúltban!

 

Naquib Mahfouz klasszikusai: Bedaya Wa Nihaya, áttekintés írta Adel Murad Naquib Mahfouz (1911 augusztus 30 - 2006)

 

Egyiptom legendás írójának halálára egy rövid áttekintéssel emlékezünk.

Sose bánd, csak kelj át a holdon! írta Arnvid AakreMindig is leny?göztek azok az egyiptomi esték, amikor az újhold sarlója olyan karcsúra fogyott az égen, hogy a szemlél? könnyen elképzelhette, hogy a holdon ül, f?leg, amikor a horizonthoz egészen közel fekszik a fényes égitest. Nem is olyan nehéz mindezt magunk el?tt látni, hiszen a hold majdhogynem vízszintesen úszik a csillagok között.

 

Megérteni Egyiptomotírta Ralph Ellis

 

Sok idelátogató, f?leg az amerikaiak számára Egyiptom egy felfoghatatlanul különös ország. Egy iszlám állam, a Közel-Kelet határán, de ténylegesen Észak-Afrikában, egy arab állam, ami mégis id?tlen id?k óta saját civilizációval rendelkezik. Mindez több mint ötezer éves örökségének és gyújtópontszer? földrajzi elhelyezkedésének köszönhet?, és emellett még más, egyedi kulturális összetev?knek köszönhet?. Ma a politikai elemz?k és társadalomtudósok szerint Egyiptom egy modern iszlám állam, de ha Egyiptomot politikai viselkedése és nem szokásai alapján írjuk le, akkor a világközösség aktív, modern tagjaként kell említenünk.

 

Az Istenek partyja Luxorban írta Jane Akshar

Luxorban, az Al Gezera El Bariat épületében tartottuk az Istenek partyját. Ez már a második ünnepség, amit rendeztük. Az els? alkalommal köszönetet mondtunk az épület, az apartmanok és lakások sikeres felépüléséért és üzembe helyezéséért, most pedig az els? évünket ünnepeljük. Emellett pedig igyekszünk távol kerülni „az ördög tekintetét?l”, ami egy ?si egyiptomi szokás megtartása. A helyiek úgy gondolják, hogy a féltékeny emberek rontást hozhatnak a házra, ezért ünnepségeket rendeznek, hogy elkerüljék az átkot. Ez egy rendkívül érdekes és vidám szokás, amely a turisták számára igen mókás lehet.

 

Egyptom Rafat Wagdyja írta Heba Fatteen Bizzari

 

Egyiptomban egyiptomiként megélni nem könny?. Sok egyiptominak nincs állandó állása, és nincs rendszeres napi menetrendje vagy beosztása. A legtöbbjüknek egynél több megélhetési forrásuk is van, hogy ki tudják fizetni szükségleteiket. A turizmus fontos eleme a pénzkeresésnek sok egyiptomi számára, bár a legtöbben csak közvetve élnek bel?le. Például sokan dolgoznak éttermekben, és miközben végigjárják a kiszolgálásra váró asztalokat, minden alkalmat megragadnak arra, hogy más szolgáltatásokat vagy termékeket ajánljanak fel, amik talán érdeklhetik a turistákat.

 

Ramadán az Al Husszein sugárúton írta Seif Kamel

 

Az egyiptomi Ramadán az ünneplés ideje, és nincs ennél jobb alkalom arra, hogy felkeressük az Al Husszein sugárutat és a világhír? nagy Khan el-Khalili bazárt.

 

Ramadán Egyiptomban írta Sameh

 

Az egyiptomi arabok a Ramadán idején máshogy ünnepelnek, mint bárhol az iszlám világban. A hónap folyamán gyakorolt rituálék, különösen a tradicionális, szociális szokások az országban él? arabok számára különlegesek és egyediek. Hosszú ideje az egyiptomiak sajátos kulturális magatartást vettek fel a Ramadán ideje alatt, amik nem feltétlenül a vallási el?írásokból eredeteztethet?ek.

 

Ramadan a heliopoliszi Korbában írta Seif Kamel

 

Szenzációs estét töltöttünk a heliopoliszi Korbában, sztárvendégekkel, és egyéb mulatságokkal, amiket csak a Ramadán kínálni tud.


 

Ramadán-lámpások Egyiptomban írta Heba Fatteen Bizzari


A Ramadán hónapja az összes muszlim számára az egyik legfontosabb rituálé az egész világon, de az egyiptomiaknak egy olyan misztikus id?szak, amikor el?kerül az összes varázslatos szokás és hagyomány, amely a ramadánhoz köthet?, de gyakran nem kapcsolódik feltétlenül a szigorúan vett vallásos tradíciókhoz. Sokan úgy gondolják, ilyen szokások nehezen férnek össze az iszlámmal. Ezeknek a különleges hagyományoknak egyike a ramadáni lámpások (Fawanees, ill. Fanoos vagy Fanus), amelyek igen különböz?ek lehetnek, készülhetnek újrahasznosított üdít?s dobozokból, de lehetnek modern zenél? m?anyaglampionok is, amik világítás közben népszer? zenét játszanak. A lampionok és lámpások elképeszt? variációja ragyogja be az ünnepi éjszakákat, különleges hangulatot árasztva a Ramadán ideje alatt.

 

A nyolcadik számú Szobrászati Megemlékezés és Konferencia Aswanbanaz Egyiptomi Kormány nyilarkozata alapján írta Jimmy DunnA Szobrászati Megemlékezés és Konferencia Aswanban a Kulturális Fejelesztési Alap által szervezett és az Aswani állami szervek által támogatott rendezvény, amely m?alkotásokat és szobrokat mutat be a nyitott struktúrájú Open Air Múzeumban. Az open Air Múzeum 10 feddannon (1,42 ha földterületen) terül el, és leny?göz? kilátást nyújt a Nasszer tóra és a Philae templomára. Az egyiptomi kormány emellett tervezi egy hatalmas szoborpark felépítését és látogathatóvá tevését. A megépítéséhez szükséges földterületet már átadták. Emellett számos m?vészeti stúdió látogatható Aswanban a szobrászok számára, amelyek csekély, jelképes összegért bérbe is vehet?ek. Ezekben a m?helyekben elektromosság, m?szerek, és daruk segítik a szobrászm?vészek munkáját, hogy végül az egész város egy nagy, közös alkotóm?hellyé váljon.


 

 

A Sebou ceremónia: az újszülöttek érkezésének ünnepe Egyiptomban írtaHeba Fatteen BizzariEgy új élet érkezése Egyiptomban is nagy örömmel és büszkeséggel jár együtt. Emellett azonban egészen különleges jelent?sége van, ha mind az édesanya, mind az édesapa számára a születés a köztük lév? szent köteléknek, a házasságnak a megpecsételése, és biztosítása annak, hogy a család neve és vérvonala ne haljon ki. A Sebou (az eredeti szó jelentése: a hetedik) egyike Egyiptom legrégibb és legörömtelibb ünnepségeinek. Az újszülöttek érkezése után egy héttel, legyen a jövevény bármilyen nem?, az egész család összegy?lik, akár koptok, akár muszlimok, szegények vagy gazdagok, vidékiek vagy városiak, hogy ünnepeljenek.

 

Sham el Nessim, az egyiptomi tavaszünnepírta Heba Fatteen Bizzari

Kevés olyan egyiptomi szokás és tradíció maradt ránk, ami az ?si, fáraók korabeli id?k óta tovább él. Ezen ?si tradíciók egyike a Sham el Nessim ünnepe, amit körülbelül 4500 éve ülnek meg Egyiptomban. A Sham el Nessim (Sham el Nisseem, Sham el Niseem) eredeti jelentése „a szell? illata”, és a tavasz eljövetelének közeledtét jelzi. A kopt húsvét utáni els? vasárnapra esik és a egy mez?gazdasági ünnepi hagyomány továbbélése, amely az ?si Egyiptom termékenységi és áldáskér? ünnepe volt, kés?bb pedig a kereszténységben a húsvét ünnepléséhez kapcsolódott. Úgy tudjuk, az ?si egyiptomiak voltak a legels? a világon, akik a tavasz közeledtét ily módon megünnepelték.

 

Sheikh Yusuf al-Haggag mecsete és moulidja Luxorban írta Jane AksharA Moulid szó, ami az arab nyelvben születésnapot jelent, a szent emberek ünnepét jelenti Egyiptomban, akár a kopt kereszténység, akár az iszlám vallás szerinti szentekr?l legyen is szó. A legtöbb ilyen ünnep azonban iszlám eredet?, és a muszlim holdkalendárium szerint jelölik ki a pontos id?pontját. Bár sok vallásos ember szerint ezek az ünnepek dogmatikusan nem megfelel? alkalmak, mégis nagyon népszer?ek az emberek között. Talán a legfontosabb muszlim vallási ünnepként funkcionál a Moulid el-Naby (a próféta születésnapja), amelyet még számos más fontos szent moulidja követ szerte Egyiptomban. Bár sok ünnepet és rendezvényt a szabadban tartanak, Abu al-Haggag moulidja (Juszuf al-Haggag sejk), melyet Luxorban rendeznek, abban a 13 századra datálható mecsetben tartanak, amit neki építettek a luxori ?si templomok közelében.

 

Umm Kalthoum írta Lara IskanderGyúrd össze Elvis Presleyt, Frank sinatrat, Buddy Hollyt és a Beatlest egy személybe, és akkor talán el tudod képzelni, milyen kultusza van a legendás Umm Kalthoumnak Egyiptomban. Umm Khaltoum múzeuma még egy nagyon jó ok arra, miért is látogassuk meg a Rhoda szigetet. Umm Khaltoum egy leírhatatlanul különleges helyet foglal el a keleti zenében, az orientális muzsikában.“Kawkab Al-Shark” -ként, avagy „Kelet csillaga”-ként ismerték, hatása olyan er?teljes volt, és olyan szimbolikus szerepet töltött be az arb kultúrában. Emellett az “El-Sett” néven is emlegették, amely azt jelenti: „A Hölgy”. A huszadik század egyik legtehetségesebb n?i el?adójaként népszer?sége nem ismert határokat és elismertsége épp olyan hatalmas, leny?göz? és varázslatos volt, mint csodálatos hangja. Egy kis falu szegény családjába született a Nílus-delta

 

Nem kötelez? elmenni a Khan El-Khalilire írta Dr. Maged El-Bialy

 

Ez így igaz. Senki sem kötelez arra, hogy elmenj a Khanra vagy a Husszeinre, és cserépedényeket, vagy más kézm?ves termékeket vásárolj. Ha nem szereted a zsúfolt helyeket, akkor inkább a Bashayer vagy az Om El Saad lesz a megfelel? számodra.Y

 

A Zar szertartás írta Heba Fatteen Bizzari„A Zar szertartás célja, hogy megtisztítsa az elmét a mentális betegségekt?l, azáltal, hogy kapcsolatba lép a kártékony és ártó szellemekkel, amik az elme birtoklásával a betegséget okozzák. Bár több olyan hagyományos módszer is van, amely pszichológiai betegségekkel foglalkozik, a Zar az utolsó menedéke azoknak, akik valamilyen er?teljes gyógyhatásban reménykednek.” írta John Kennedy a Núbiai Szertartások cím? kiadványban. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a szertartás Egyiptom nem minden részén alkalmazott. A Zar-szertartás leginkább Dél-Egyiptomra, illetve a Szudánhoz közel es? területekre jellemz?, bár Egyiptom teljes területén ismerik.