Magiczne Oazy w Siwa

 

 

 

Siwa

 

The Siwa Oasis in Egypt

 

Z liczbÄ… mieszkaÅ„ców przekraczajÄ…cÄ… 23 000, Siwa, do niedawna jedna z najbardziej niedostÄ™pnych oaz w Egipcie, jest również jednÄ… z najbardziej fascynujÄ…cych i magicznych. PoÅ‚ożona ok 60 stóp pod poziomem morza, na smaym brzegu Wielkiego Morza Piasku, może pochwalić siÄ™ bogatÄ… historiÄ…, m.in. wizytÄ… Aleksandra Wielkiego, który przybyÅ‚ po poradÄ™ do Wyroczni Amuna w 331 roku p.n.e. Wielu archeologów twierdzi, że to wÅ‚aÅ›nie w oazie Siwy zostaÅ‚ pochowany wielki przywódca, ale nie przedstawiono na to dowodów. Król Persji prowadziÅ‚ 50 000 żoÅ‚nierzy, żeby zniszczyć WyroczniÄ™, ale caÅ‚e wojsko zaginęło na pustyni.

Klimat Siwy jest bardzo przyjemny - chÅ‚odny w zimie, ale gorÄ…cy w lecie. Wiosna i jesieÅ„ sÄ…  raczej umiarkowane.

Na zachód od miasta znajdziemy sÅ‚one wody Jeziora Siwa.

 

goalkeeper, Siwa Oasis, Egypt

 

 

Siwa sÅ‚ynie z pysznych daktyli i oliwek, może siÄ™ też pochwalić jednym z najpiÄ™kniejszych krajobrazów pustynnych w Egipcie. Oliwa z oliwek jest tradycyjnie produkowana, przez miażdżenie kamieniami oliwek z ok. 70 000 drzew oliwnych. Daktyle rozsnÄ…ce na ok. 300 000 drzew, sÄ… zbierane przez tzw. zaggala, którzy wg tradycji muszÄ… pozostać w celibacie do 40-go roku życia.

Okolice Siwy , które aż do walk w czasie II Wojny Åšwiatowej, pozostawaÅ‚y pod rzÄ…dami Berberów przez ponad 13 wieków. RzÄ…d Egiptu praktycznie nie miaÅ‚ kontroli nad tym terenem, dlatego też można zauważyć,że mieszkaÅ„cy Siwy kultywujÄ… swojÄ… wÅ‚asnÄ… tradycjÄ™ i zwyczaje, i używajÄ… jÄ™zyka Berberów (zwanego Siwi). Jednym z ciekawszych zwyczajów jest trzy dniowe Å›wiÄ™to w październiku, podczas którego mieszkaÅ„cy Siwy muszÄ… zakoÅ„czyć wszystkie swoje kÅ‚ótnie z caÅ‚ego roku.

Ok. 1000 źródeÅ‚, które sÄ… wizytówkÄ… okolicy, daje odwiedzajÄ…cym możliwość skorzystania z leczniczych sÅ‚odkich wód.

 

jumper, Siwa Oasis, Egypt

 

 

Mimo że Siwa staÅ‚a siÄ™ w ostatnich latach popularnym miejscem dla turystów, to wciąż pozostaje regionem bardzo tradycyjnym. TuryÅ›ci powinni o tym pamiÄ™tać, szczególnie gdy dowiedzÄ… siÄ™ o panujÄ…cych tu zwyczajach. DziewczÄ™ta czÄ™sto wychodzÄ… za mąż w wieku 14 lat i rzadko kiedy mogÄ… komunikować siÄ™ z kimÅ› spoza ich najbliższej rodziny. Wiele kobiet wciąż nosi tradycyjne ubranie i srebrnÄ… biżuteriÄ™ podobnÄ… do tej wystawionej w muzeum Tradycyjnej Sztuki Siwy. Warto podkreÅ›lić, że Siwa jest znana ze sztuki rzemiosÅ‚a, szczególnie tkanin, które jest unikatowe w caÅ‚ym Egipcie.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 4 września 2011