Egipt: wybrać wycieczki zorganizowane czy na właśną rękę?

Wycieczki zorganizowane czy podróżowanie na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™?

 

The Great Pyramids in Egypt

 

MówiÄ…c szczerze w ostatnich latach to wÅ‚aÅ›nie wycieczki zorganizowane sÄ… najbardziej popularne wÅ›ród turystów przyjeżdżajÄ…cych do Egiptu. Najczęściej powodem, dla którego turyÅ›ci decydujÄ… siÄ™ na indywidualne wyprawy po Egipcie jest możliwość ustalenia harmonogramu zwiedzania  dopasowanego do  wÅ‚asnych potrzeb.

 

Tour Egypt zawsze zachÄ™caÅ‚ do zwiedzania kraju faraonów na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™ i bÄ™dziemy to dalej promować. Na pewno okaże siÄ™ to niezapomnianÄ… przygodÄ…, a jeżeli jesteÅ›cie doÅ›wiadczonymi podróżnikami to z przyjemnoÅ›ciÄ… bÄ™dziecie odkrywać nawet te najbardziej skrywane tajemnice Egiptu. Jednak trzeba powiedzieć, że indywidualne podróże nie sÄ… najlepszym rozwiÄ…zaniem dla wszystkich, a dla wielu okaże siÄ™ to nawet droższe niż udziaÅ‚ w wycieczce zorganizowanej. Zdecydowanie radzimy wybranie jednej z ofert wycieczki jeżeli wybieracie siÄ™ do Egiptu po raz pierwszy lub drugi.

 

JesteÅ›cie ciekawi dlaczego? Oto kilka powodów. CzÄ™sto dostajemy maile od czytelników z proÅ›bÄ… o radÄ™ odnoÅ›nie dość skomplikowanej wycieczki do Egiptu. chcÄ… przy tym wÅ‚Ä…czyć do scenariusza kilka punktów, których zwykle biura turystyczne nie uwzglÄ™dniajÄ… w ofercie. OczywiÅ›cie wszystko jest możliwe i na pewno da siÄ™ to zorganizować, ale dla indywidualnych wycieczkowiczów może siÄ™ okazać dość skomplikowane i kosztowne.

Jednym z podstawowych bÅ‚Ä™dów jest myÅ›lenie, że biura turystyczne podwyższajÄ… ceny wycieczek, żeby wiÄ™cej zarobić tak wiÄ™c podróżowanie na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™ pozwoli zaoszczÄ™dzić trochÄ™ pieniÄ™dzy. Niestety zwykle to myÅ›lenie okazuje siÄ™ bÅ‚Ä™dne.

 

Koszt i ceny

 

WiÄ™kszość biur podróży i organizatorów wycieczek dostaje duże zniżki od linii lotniczych i od hoteli – czÄ™sto zdarza siÄ™, że pÅ‚acÄ… oni tylko poÅ‚owÄ™ ceny, którÄ… za te same usÅ‚ugi muszÄ… zapÅ‚acić klienci. OczywiÅ›cie wysokość rabatu zależy od iloÅ›ci rezerwacji, które upoważniajÄ… do tzw. „zniżki hurtowej”. Każde biuro podróży i organizatorzy wycieczek oferuje inne ceny za wycieczki zorganizowane, ale część zniżek przekÅ‚ada siÄ™ na kwotÄ™, którÄ… pÅ‚acÄ… turyÅ›ci. WÅ‚aÅ›nie dlatego w wielu przypadkach wycieczki zorganizowane okazujÄ… siÄ™ taÅ„sze niż zwiedzanie na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™.

 

 

Night view of Cairo

 

W ostatnich latach biura podróży majÄ… dobre ukÅ‚ady z hotelami zwÅ‚aszcza w obrÄ™bie Morza Czerwonego i Synaju, ale i w pozostaÅ‚ych lokalizacjach turystycznych. Wiemy o wielu przypadkach, które dotyczÄ… zwÅ‚aszcza dużych grup z Europy i usÅ‚ug czarterowych, że umówione ceny za pokoje hotelowe byÅ‚y jedynie uÅ‚amkiem ceny standardowej. Również ceny za przeloty sÄ… przedmiotem rozmów miÄ™dzy liniami lotniczymi i biurami podróży, a  wynegocjowane stawki pozwalajÄ… komponować bardzo atrakcyjnÄ… ofertÄ™ dla turystów. Wiele biur podróży, które znajÄ… bardzo konkurencyjny rynek turystyczny w Egipcie, przekÅ‚ada uzyskane zniżki na klientów. Dlatego przeglÄ…dajÄ…c katalogi z wycieczkami, oferty zorganizowanego wyjazdu do Egiptu np. na 10 dni lub dÅ‚użej, kosztujÄ… niewiele wiÄ™cej – jeżeli rzeczywiÅ›cie okaże siÄ™ wiÄ™cej – niż zapÅ‚acilibyÅ›my wybierajÄ…c siÄ™ w podróż na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™.

 

 

The Temple of Luxor at Night (provided by Travel Egypt)

 

W Egipcie oczywiÅ›cie trzeba zwiedzić wszystkie zabytkowe miejsca, a  turyÅ›ci indywidualni mogÄ… sobie z tym poradzić na dwa sposoby: albo pojadÄ… zupeÅ‚nie sami (i zaaranżujÄ… sobie transport) albo też doÅ‚Ä…czÄ… do  jednodniowej wycieczki. OglÄ…danie zabytków w formie jednodniowych wycieczek jest czÄ™sto organizowane przez hotele w Egipcie, ale trzeba pamiÄ™tać że zarówno ich jakość jak i cena mogÄ… siÄ™ znacznie różnić. PrawdÄ™ mówiÄ…c, to wynajÄ™cie transportu do i z miejsca zabytkowego może Was wynieść tyle, co koszt wycieczki jednodniowej. A jeżeli planujecie odwiedzić kilka takich miejsc w caÅ‚ym Egipcie, to cena wycieczek jednodniowych lub samego transportu, może bez problemu przekroczyć koszt wycieczki zorganizowanej. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagÄ™ czas niezbÄ™dny do zorganizowania wszystkiego, co znacznie wydÅ‚uży czas każdej z wypraw. Prawdopodobnie ukÅ‚adanie planu zwiedzania i znajdowanie odpowiednich przewoźników pochÅ‚onie kilka dni i może siÄ™ okazać, że zobaczycie jedynie część zaplanowanych miejsc.

KolejnÄ… przeszkodÄ… efektywnego planowania samodzielnej podróży jest fakt iż wiÄ™kszość przejazdów trzeba zaÅ‚atwiać na miejscu. OczywiÅ›cie zamówienie wycieczki jednodniowej z wyprzedzeniem nie powinno być trudne, ale jeżeli chcecie samodzielnie dostać siÄ™ w konkretne miejsca, to transport lokalny może siÄ™ okazać jedynym wyjÅ›ciem. Zarezerwowanie taksówki, miejsca w pociÄ…gu, autobusie czy na promie (po Morzu Czerwonym) jest sporym wyzwaniem jeżeli jest siÄ™ poza Egiptem. Należy pamiÄ™tać, że czÄ™sto obsÅ‚uga firm przewozowych nie mówi po angielsku  i mogÄ… mieć ograniczone zwiÄ…zane z liczbÄ… obcokrajowców na 1 przejazd. Biura turystyczne nie otrzymujÄ… prowizji za zarezerwowanie miejsca  na prom, w pociÄ…gu czy autobusie wiÄ™c dla niezależnych podróżników jedynym wyjÅ›ciem jest organizowanie transportu po przyjeździe do Egiptu.

 

Co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę planując zwiedzanie?

Przewodnicy i opiekunowie wycieczek czÄ™sto stanowiÄ… formÄ™ ochrony przed nachalnymi sprzedawcami, bezdomnymi czy domokrążcami. Ich pomoc zawsze siÄ™ przyda np. przy sprawach wizowych, rozrywkach nie wliczonych w pakiet wycieczki, zamawianiu taksówki, szczególnie jeżeli turyÅ›ci odwiedzajÄ… Egipt po raz pierwszy. W niektórych popularnych turystycznie miastach jak Luksor czy Asuan taka pomoc może siÄ™ okazać bezcenna.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie podróżowania, który zwykle pomijamy, mianowicie o towarzystwie w trakcie wyprawy. Samotne podróże w odlegÅ‚e miejsca nie zawsze okazujÄ… siÄ™ strzaÅ‚em w dziesiÄ…tkÄ™ a przyczyna jest czÄ™sto oczywista – brak towarzystwa. Wycieczki organizowane sÄ… dla kilkunastu osób, zwykle tej samej narodowoÅ›ci i podobnych zainteresowaniach, można liczyć na dodatkowe rozrywki co na pewno sprawi, że samo zwiedzanie bÄ™dzie jeszcze lepszym doÅ›wiadczeniem. W wielu przypadkach czÅ‚onkowie wycieczek utrzymywali ze sobÄ… kontakt dÅ‚ugo po zakoÅ„czeniu wycieczki, a nawet wracali razem do nas do Egiptu.

 Jeszcze ważna jest sprawa przepustek do niektórych zabytkowych miejsc. Zdobycie pozwolenia na wejÅ›cie może stanowić dość poważny problem nawet dla doÅ›wiadczonych podróżników, i jedynie opiekun wycieczek bÄ™dzie w stanie szybko coÅ› zaÅ‚atwić. W niektórych rejonach Egiptu, w tym również do wejÅ›cia do niektórych zabytków antycznych jak Abydos, niezbÄ™dne sÄ… odpowiednie przepustki, o które wystÄ™puje siÄ™ na kilka dni przed planowanym zwiedzaniem. Zdobycie przepustek, nawet jeżeli jest siÄ™ doÅ›wiadczonym podróżnikiem, zajmie sporo czasu – trzeba wiedzieć do kogo, gdzie i najlepiej kiedy, siÄ™ po nie udać.

 

Wycieczki Å‚Ä…czone

 

The Mirage Cruise Boat, a fantastic floating hotel

 

JednÄ… z możliwoÅ›ci jakÄ… sugerujemy wczasowiczom jest po prostu Å‚Ä…czenie wycieczki zorganizowanej i podróżowania samemu, to rozwiÄ…zanie sprawdziÅ‚o siÄ™ już w wielu przypadkach. Chodzi nam o to, aby efektywnie wykorzystać Wasz czas na zwiedzanie zbytków, ale zrobić to tak, żebyÅ›cie poznawali życie w Egipcie również na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™. Jest to idealna opcja dla turystów, którzy lubiÄ… mieć czas dla siebie. Proponujemy poÅ‚Ä…czyć wycieczki zorganizowane do lokalizacji poza Kairem, jak np. Luksor, Asuan czy Synaj, nawet do jednodniowego zapoznania siÄ™ z zabytkami Kairu (piramidy w Gizie), z dniem wolnym na odkrywanie miasta tak jak sami chcecie – zakupy, restauracje, miejsca kulturalne. Tym nieco bardziej spragnionym wrażeÅ„ proponujemy wybrać siÄ™ w rejsy po Nilu  – najlepszy sposób by zwiedzić antyczny poÅ‚udniowy Egipt (Luksor, Asuan, wyspy ze Å›wiÄ…tyniami), a potem przeznaczyć kilka dni na oglÄ…danie Kairu. Z doÅ›wiadczenia możemy Wam powiedzieć, że najlepiej zwiedzanie na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™ zostawić na kilka ostatnich dni. W ten sposób na poczÄ…tku zasmakujecie kultury i dowiecie siÄ™ jakimi prawami rzÄ…dzi siÄ™ Egipt, i odkrywanie magicznych tajemnic kraju faraonów bÄ™dzie czystÄ… przyjemnoÅ›ciÄ….

RzeczywiÅ›cie okazuje siÄ™, że wiÄ™kszość ludzi, którzy mieli okazjÄ™ wybrać siÄ™ poza Kair, a potem wÄ™drować starymi uliczkami tego miasta po prostu siÄ™ w nim zakochali. Dlatego zostawcie sobie trochÄ™ czasu, nie spieszcie siÄ™ z odkrywaniem tajemniczego Kairu.

Z drugiej strony wielu Europejczyków, którzy korzystajÄ… z niedrogich ofert wycieczek nad Morze Czerwone czy na Synaj, wybiera siÄ™ na jednodniowe wyprawy do Kairu czy Luksoru. Transport, poczÄ…wszy od samolotu, przez autobus do promu można dość Å‚atwo sprawdzić na miejscu, jednak nawet jeÅ›li nie planujecie jechać z wycieczkÄ… na zwiedzanie, to lepiej zgÅ‚osić siÄ™ z pytaniami do biura podróży.

Łączone wakacje majÄ… swoje zalety – cena jest na pewno jednÄ… z nich. Można oszczÄ™dzić na przelotach, transporcie i wycieczkach jeżeli zakupimy je w biurze podróży, i w peÅ‚ni korzystać ze zwiedzania na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™!

 

Kilka sÅ‚ów o wczasach zorganizowanych

 

Egypt, and Cairo especially, are a shopper's paradise

 

Z wycieczkami zorganizowanymi jest jeden problem – ich harmonogram jest zaplanowany tak, żeby wypeÅ‚niÅ‚ wasz pobyt prawie caÅ‚kowicie. CzÄ™sto okazuje siÄ™ wyczerpujÄ…cy, bo przecież nie każdy chce oglÄ…dać starożytne zabytki codziennie. W kilku przypadkach turyÅ›ci woleli zostać w hotelu niż jechać na kolejny dzieÅ„ zwiedzania, bo po prostu brakowaÅ‚o im odpoczynku. Siedzieli nad basenem, korzystali ze sÅ‚oÅ„ca albo po prostu chcieli sami przejść siÄ™ po Kairze, zrobić spokojnie zakupy. Dlatego nie pozwól żeby szybkie tempo wycieczek zepsuÅ‚o Ci radość z wakacji!

Wiele zorganizowanych wycieczek nie pozostawia wiele czasu na odpoczynek – nawet ten zwiÄ…zany z przelotem. Szczerze mówiÄ…c czas na zÅ‚apanie oddechu przed kolejnÄ… wyprawÄ… jest tylko po kolacji. To może wystarczyć mÅ‚odym podróżnikom i na pewno jest najbardziej efektywnÄ… metodÄ… zwiedzania najniższym kosztem, ale dla tych, którzy potrzebujÄ… wiÄ™cej czasu na zregenerowanie siÅ‚ sugerujemy trochÄ™ dÅ‚uższe wakacje, z „dniami wolnymi”.

W rzeczywistoÅ›ci okazuje siÄ™, że niezależne zwiedzanie najlepiej wychodzi tym, którzy wczeÅ›niej odwiedzili już Egipt. CzÄ™sto nie sÄ… oni zainteresowani wieloma różnymi zabytkami, a dużo bardziej zależy im na konkretnych miejscach. Jeżeli planujecie wyprawÄ™ do Egiptu na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™ to na pewno przydadzÄ… siÄ™ Wam informacje, które przygotowaÅ‚ zespóÅ‚ Tour Egypt, ale pamiÄ™tajcie, żeby przeczytać je uważnie.

 

 

Another view of Cairo at night

Kraj faraonów to magiczne miejsce, gdzie mieszkajÄ…  niezwykli ludzie, gdzie widać jak stykajÄ… siÄ™ kultury wschodu i zachodu. Wycieczki pomogÄ… Wam zobaczyć historyczne zabytki Egiptu, a indywidualne wyprawy pozwolÄ… poznać kulturÄ™, styl życia i zwyczaje Egipcjan. Nie jest ważne jaki sposób zwiedzania wybierzecie, ważne żeby na wÅ‚asne oczy zobaczy jak niesamowity jest to kraj!

 

 

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2011